Четврток 03 Септември 2015
search
ЕМО Охрид (EMO)
11.03.2011
Close: 0
Daily volume: 0
High: 0
Low: 0
52 week High: 171
52 week Low: 99
последни анализи
избрано од форумот

TELEKOM!!: Da ne e mnogu??? :lol:

Re: TELEKOM!!: Okolu 50 den...

TELEKOM!!: ZNAE NEKOJ NETO KOLKU KJE BIDE???...

ЕМО АД Охрид
ЕМО АД Охрид е компанија чие седиште е во Охрид, а се занимава со производство на електрични машини и апарати. Производствениот асортиман на компанијата е составен од разни видови трансформатори, каси и сефови, расклопни апарати, трафостаници, гребенски склопки, влечени профили, изолатори, дуропластични маси, разводни табли и др. со персонал од преку 2800 вработени. Компанијата, покрај на домашниот пазар активно делува и на пазарите во Германија, Шведска, Србија, Босна, Албанија, Бугарија, Данска, Финска, Турција и др.

Издадени акции:
- oбични акции: 614.926
- приоритетни акции: 0
Вкупно: 614.926

Адреса:   
П.фах 118 с. Косел
Телефон:+389 46 279 310
e-mail: emo@emo.com.mk

Лице за контакт од ЕМО ОХРИД:
Сашо Мургоски, тел. (046) 251-627, факс: (046) 265-885
e-mail: saso.murgoski@emo.com.mk
последна новина

ЕМО бара решение за долговите на фирмите ќерки - 15.09.2011

Според објавата од ЕМО АД Охрид

одлуката за преземањето на долговите кон државата на фирмите ќерки на ЕМО АД Охрид, од страна на ЕМО АД ОХРИД и трансформирање во побарување на ЕМО АД Охрид кон фирмите ќерки(кои ги има околу 100- тина) ,се одложува додека не се расчистат и  усогласат ставовите со Управата за јавни приходи и имајќи ги предвид позитивните прописи, вклучително и член 434 од Законот за облигациони односи и одредбите од законот за трговски друштва, за да се поготви комплетната документација и образложение за донесување на таква одлука.

Претпоставуваме дека крајната цел е таквите долгови во вкупен износ од 16.326.086 денари кои би ги имал ЕМО АД Охрид кон државата да се трансформираат во акционерски капитал на државата во ЕМО АД Охрид.TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови