Thursday 30 October 2014
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.mse.com.mk Makedonska Berza

www.cdhv.org.mk Centralni depositar za vrednosne papire

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.6511
USD48.4032
GBP77.9407
CHF51.1246
SEK6.6083
NOK7.2809
JPY0.4476
DKK8.2814
CAD43.4407
AUD43.0104
BGN31.5222
CZK2.2189
HUF0.1995
PLN14.5913
RON13.934
HRK8.0432
TRY21.9955
LTL17.8554
RUB1.1291
BRL19.9505
CNY7.92
HKD6.2414
IDR0.004
ILS12.9115
INR0.7898
KRW0.0462
MXN3.5982
MYR14.8011
NZD38.4478
PHP1.0819
SGD38.0656
THB1.4908
ZAR4.453
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови