Friday 25 July 2014
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.mse.com.mk Makedonska Berza

www.cdhv.org.mk Centralni depositar za vrednosne papire

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.53
USD45.6725
GBP77.6698
CHF50.6336
SEK6.6806
NOK7.3592
JPY0.4492
DKK8.251
CAD42.5843
AUD43.1124
BGN31.4603
CZK2.2391
HUF0.1999
PLN14.8594
RON13.9625
HRK8.0695
TRY21.8238
LTL17.8203
RUB1.3061
BRL20.5896
CNY7.372
HKD5.893
IDR0.0039
ILS13.421
INR0.7596
KRW0.0444
MXN3.5287
MYR14.3671
NZD39.2436
PHP1.0545
SGD36.8708
THB1.4346
ZAR4.3521
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови