Sunday 23 November 2014
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.mse.com.mk Makedonska Berza

www.cdhv.org.mk Centralni depositar za vrednosne papire

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.6978
USD49.6682
GBP77.8914
CHF51.3122
SEK6.6848
NOK7.3432
JPY0.4213
DKK8.2913
CAD44.1108
AUD43.2754
BGN31.5461
CZK2.2306
HUF0.2026
PLN14.6735
RON13.8815
HRK8.0416
TRY22.3583
LTL17.8689
RUB1.0918
BRL19.4895
CNY8.1061
HKD6.4036
IDR0.0041
ILS12.9072
INR0.8056
KRW0.0447
MXN3.6484
MYR14.8802
NZD39.3456
PHP1.1059
SGD38.2907
THB1.5173
ZAR4.5488
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови