Sunday 02 August 2015
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.nbrm.gov.mk Centralna Banka Makedonije

www.mse.com.mk Makedonska Berza

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.533
USD56.1074
GBP87.3924
CHF58.2423
SEK6.503
NOK6.8359
JPY0.4513
DKK8.2467
CAD43
AUD40.6427
BGN31.4618
CZK2.2764
HUF0.1996
PLN14.8505
RON13.9695
HRK8.105
TRY20.1847
RUB0.9203
BRL16.6422
CNY9.0354
HKD7.2365
IDR0.0041
ILS14.8487
INR0.8748
KRW0.0478
MXN3.4672
MYR14.6455
NZD36.6945
PHP1.2271
SGD40.799
THB1.5953
ZAR4.4202
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови