Saturday 04 July 2015
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.nbrm.gov.mk Centralna Banka Makedonije

www.mse.com.mk Makedonska Berza

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.6957
USD55.6017
GBP86.8709
CHF58.9487
SEK6.5826
NOK6.9713
JPY0.4524
DKK8.2694
CAD44.1915
AUD41.8361
BGN31.545
CZK2.2728
HUF0.1956
PLN14.7052
RON13.7615
HRK8.1211
TRY20.6527
RUB0.9971
BRL17.8394
CNY8.9601
HKD7.1722
IDR0.0042
ILS14.7753
INR0.8765
KRW0.0495
MXN3.5408
MYR14.7115
NZD37.2087
PHP1.2342
SGD41.2597
THB1.646
ZAR4.5245
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови