Tuesday 27 January 2015
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.nbrm.gov.mk Centralna Banka Makedonije

www.mse.com.mk Makedonska Berza

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.4983
USD54.6943
GBP82.1072
CHF61.4123
SEK6.5684
NOK7.0408
JPY0.4623
DKK8.2603
CAD43.8991
AUD43.2265
BGN31.4441
CZK2.2158
HUF0.198
PLN14.5879
RON13.7445
HRK7.9847
TRY23.1842
RUB0.8329
BRL21.0726
CNY8.745
HKD7.055
IDR0.0044
ILS13.6851
INR0.8904
KRW0.0505
MXN3.7342
MYR15.1533
NZD40.652
PHP1.2405
SGD40.6977
THB1.6789
ZAR4.7646
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови