Friday 24 October 2014
search
vesti sa berze
informacije sa berze
Linkovi

www.mse.com.mk Makedonska Berza

www.nbrm.gov.mk Centralna Banka Makedonije

Osiguranje

Winner AD

Profil kompanije

         

Usluge

Sigma AD je akcionersko društvo za osiguranje osnovano u 2002 godini u R. Makedoniji- Aktivnim radom je počelo u Februar, 2003 godine. Od 2009 godine, 100% akcija je u vlasništvu VIENNA INSURANCE GROUP-a.  
 • Osiguranje od požara objekata, opreme, zalihe, objekata u izgradnju
              (osnovni i dodatni rizici)
 • Osiguranje domaćinstva
 • Osiguranje od lomljenja mašina
 • Osiguranje od krađe i razbojništva
 • Osiguranje stakla
 • Osiguranje elektronskih računara, procesora i kompjutera
 • Osiguranje od opšte odgovornosti
 • Osiguranje motornih vozila (avutoodgovornost, kasko)
 • Osiguranje domaćeg i međunarodnog transporta
 • Osiguranje od odgovornosti prevozioca (CMR osiguranje)
 • Osiguranje od posledica nesrećnih slučajeva- nezgode
 • Putno zdravstveno osiguranje
kontaktirajte sa nama

7d 1m 3m 6m 1y max

BLSE
7d 1m 3m 6m 1y max
valute
EUR61.6808
USD48.5943
GBP77.9881
CHF51.1365
SEK6.6958
NOK7.3592
JPY0.4542
DKK8.2829
CAD43.3091
AUD42.7448
BGN31.5374
CZK2.2281
HUF0.2015
PLN14.6004
RON13.9628
HRK8.042
TRY21.6507
LTL17.864
RUB1.1829
BRL19.5613
CNY7.9412
HKD6.2651
IDR0.004
ILS12.9863
INR0.7937
KRW0.0462
MXN3.5902
MYR14.8948
NZD38.754
PHP1.0855
SGD38.2778
THB1.5038
ZAR4.4029
makroekonomski
Blagajnički zapisi 3.25 0%
Lombardni kredit 5.50 0%
SKIBOR 3M 5.54 0%


TopMKD - Ранг листа на македонски веб сајтови